Історія БДЮТ

 

Серед соціальних інститутів виховання і розвитку підростаючого покоління Тиврівщини особлива роль належить районному Будинку дитячої та юнацької творчості. Його історія розпочинається з відкриття 5 жовтня 1960 року Будинку піонерів. Тут працювали вокальні,  танцювальні, технічні та спортивні гуртки. Протягом наступних років росла та міцніла його матеріальна   база, піднімався авторитет як методичного Центру роботи із шкільною молоддю, як організатора масової роботи в районі.

Створений як Будинок піонерів, він пройшов еволюційні зміни, зберіг багатопрофільність та став сьогодні сучасним позашкільним навчальним закладом. Засновниками з 1.10 .1960р. - по 10.02.1993р. був районний відділ освіти, а з 10.02.1993 по теперішній   час - Тиврівська районна рада.

Головне призначення закладу - давати дітям та юнацтву додаткову освіту, забезпечувати потребу у творчій самореалізації і організації змістовного дозвілля, а також сприяти розвитку та формуванню індивідуальної творчої особистості. Зробити дитину головною діючою особою, розбудити та зберегти творчі витоки особистості - ці завдання реалізуються протягом кожного навчального року у змісті, формах, методах діяльності педагогічного колективу Будинку дитячої та юнацької творчості.

З 2007 року по даний час директором районного Будинку дитячої та юнацької творчості є Єнютіна Олена Францівна.

В 2011 році колектив Тиврівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості був занесений на районну Дошку Пошани та у Книгу Трудової Слави.

 Кредо БДЮТ: розвивати дитину як неповторну індивідуальність, формувати внеї творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.

Головна мета закладу:

·підвищення мотивації особистості до пізнання і творчості, створення умов для інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді у вільний від навчання час;

· задоволення освітніх потреб через залучення до науково-технічної, художньої, декоративно-ужиткової, туристсько-краєзнавчої, спортивно-оздоровчої, дозвіллєво-розважальної роботи.

Тому завдання БДЮТ  полягає у створенні атмосфери турботи і підтримки учнів, яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла їхні інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби. 

В основу роботи навчального закладу покладено місію, яка  полягає в тому, щоб створити найбільш сприятливі умови розвитку для всіх дітей з урахуванням їхніх схильностей та здібностей шляхом уведення в навчально-виховний процес інноваційних методик навчання й виховання, збереження та примноження традицій закладу, заснованих на національних та патріотичних засадах, створення умов для максимального розкриття творчого потенціалу, комфортних умов для розвитку особистості дитини.

Робота спрямована на те, щоб кожен гуртківець міг:

·         поповнити знання у сферах, які цікаві учневі й розкривають перед ним нові горизонти пізнання;

·         розвивати спроможність приймати самостійні рішення;

·         навчити радіти навчанню й поважати освіту;

·         розвинути свій емоційний інтелект;

·         отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку;

·         розвинути самосвідомість кожного гуртківця як самостійної особистості і як члена колективу;

·         зберегти і зміцнити моральне, фізичне і психічне здоров’я вихованців;

·         сприяти взаємоузгодженню зовнішніх потреб та внутрішніх мотивів до саморозвитку та самореалізації всіх учасників навчально-виховного процесу.

Форми роботи:

Робота гуртків, науково-дослідницька робота, проведення масових заходів, робота дитячих громадських організацій, робота з батьками, методична робота.

БДЮТ координує роботу:

·         районної громадської організації «Союз старшокласників «Лідер»;

·         учнівського самоврядування в загальноосвітніх школах району;

·         «Спілки дитячих організацій Тиврівщини»;

·         шкільних музеїв;

·         загонів за інтересами: «Милосердя», «Надія», «ДЮП», «ЮІР».

Організація та проведення масових заходів:

·         з вихованцями– пізнавально-розважальні програми, конкурси, вікторини, ранки, змагання, походи, свята, звітні концерти;

·         з учнями шкіл району– конференції, зльоти, фестивалі, виставки, конкурси, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, наукові конференції, зльоти «Спілки дитячих організацій Тиврівщини», туристичні змагання, фестивалі дитячої творчості, звітні конференції старшокласників;

·         з батьками вихованців– батьківські збори, конкурси;

·         з педагогічними працівниками- семінари, засідання методичних об’єднань, засідання методичної ради, відкриті заняття;

·         з батьками дітей з особливими освітніми потребами– зустрічі, майстер-класи, батьківські навчання, круглі столи, свята.


Навігація

Контакти

    Адреса:смт.Тиврів вул.Леніна 30
    Тел.:(04355)2-13-33
    Email:pioneriya@mail.ua